Hassel P9/C1

Stor, flerstammig och tålig buske som kan planteras som solitär eller bred häck. Får hasselnötter under augusti – september. Okänslig för avgaser eller blåst. Anspråkslös.

149,00 kr

I lager

Flerstammig buske med många upprätta grenar nedifrån basen. Den kan nå en höjd upp till 5 m. Bladen är sirliga, enkla och ändrar färg till gult och brunt på hösten innan de faller av inför vintern. Den är anspråkslös och trivs på de flesta jordar.

Användning: Används för enstaka planteringar eller i grupper för att skapa höga häckar. Hassel kan binda jorden i slänter. Okänslig för avgaser och blåst, man kan med fördel använda den i stads- och industrimiljö.

Blomningstid: Hassel blommar väldigt tidigt, under senvintern långt innan löven kommer fram. De röda blommorna är honblommor och de gulla hängena är hanblommor. De manliga blommorna är samlade i gula kattliknande blomställningar, vanligtvis i grupper. De kvinnliga blommorna visas parvis på korta skott, där bara korta rosa märken sticker ut.

Mognadstid: Den får hasselnätter som mognar i augusti – september. För att den kunna njuta av egna hasselnötter i augusti-september placera hassel på en solig plats. Hasselnötter är en naturlig källa till antioxidanter och essentiella fettsyror, som omega-3 och omega-6.

Skötsel: Hassel har inte höga krav på jordmånen och trivs bra på lätt sura jordar. Den tål dock inte för mycket fukt i marken. Den trivs bäst på soliga eller halvskuggiga platser. Gödsla på försommaren med natur- eller trädgårdsgödsel.

Beskärning: Behöver inte beskäras. Du kan gallra bort gamla grenar eller beskära ned helt, till 5-10 cm, under vårvintern.

TYP

HASSEL

LATIN

CORYLUS AVELLANA

SORT

ZWYKŁA

VÄXTZON

1 – 5

BLOMSTORLEK

MYCKET SMÅ

BLOMNINGSTID

II-III

FRUKT

MEDELSTORA

FRUKTFÄRG

BRUN

MOGNADSTID

VII-IX MEDELSEN

LÄGE

SOLIGT/HALVSKUGGIGT

JORDMÅN

pH 6-6,5

PLANTERINGSTID

IV-X

PLANTERINGSDJUP

10 CM UNDER MARKYTAN

PLANTERINGSAVSTÅND

1-2M

BESKÄRNING

BEHÖVS EJ

KRUKSTORLEK

P9/C1

LEVERANSHÖJD

1L – 10-20CM

FÖRVÄNTAD SLUTHÖJD

2-3M

FROSTTÅLIGHET

JA

VINTERGRÖN

NEJ

Hassel P9/C1

I lager