Skogslind (Tilia cordata)

Ett vackert träd med en rak stam och en karakteristisk krona som sprider sig brett. Under sommaren pryds trädet av löst hängande blomställningar med doftande gula blommor, som lockar till sig bin och andra pollinatörer.

249,00 kr

I lager

Skogslind (Tilia cordata) är ett träd som kännetecknas av en rak stam och en trubbigt konformade krona. Dess bark är slät och ljusgrön på unga plantor. Detta ändras när trädet blir äldre, då spricker barken längs med stammen och ändrar färg till mörkgrå eller nästan svart.

Lindens blad är små, hjärtformade, cirka 6-7 cm långa, med lätt sågtandade kanter. Blommorna bildar lösa gula blomställningar och har en mycket stark, honungsliknande doft. Frukterna är små runda svarta nötter med vingar.

Skogslind (Tilia cordata) tillhör de träd som kraftigt utsöndrar nektar och är därför mycket attraktiv för bin. Lindblommor samlas, av hälsoskäl. Det är bäst att samla dem i början av blomningen. Blommorna kan enkelt torkas under naturliga förhållanden där det är varmt och luftigt.

Lindblommor har febernedsättande egenskaper och används vid förkylningar och luftvägsinfektioner.

Lind är uppskattad för sin skönhet och populär i stadsodlingar, alléer och parker.

LATIN

TILIA CORDATE

KRUKSTORLEK

2L (C2)

TYP

SKOGSLIND

LEVERANSHÖJD

4L – 40-90CM

SORT

LIPA

FRUKTFÄRG

MÖRK

FRUKT

SMÅ

BLOMSTORLEK

MYCKET SMÅ

LÄGE

SOLIGT/HALVSKUGGIGT

BLOMNINGSTID

VI

PLANTERINGSAVSTÅND

2-3M

PLANTERINGSDJUP

10 CM UNDER MARKYTAN

JORDMÅN

pH 5,5-6,5

PLANTERINGSTID

III-IX

FÖRVÄNTAD SLUTHÖJD

15-20M

BESKÄRNING

SOM ÖNSKAS

VINTERGRÖN

NEJ

FROSTTÅLIGHET

JA

Skogslind (Tilia cordata)

I lager