Rododendron ’Shamrock’

En vacker dvärgrododendron med gulgröna blommor som samlas i rikliga blomställningar om 8 till 10. Den är tålig mot föroreningar och ser underbar ut i stenträdgårdar. Rododendron bör planteras på lätt skuggade platser, skyddade från vinden. De bör vara planterade i sur, mullrik och väldränerad jord. Rododendron bör planteras på våren och  vattnas regelbundet.

199,00 kr299,00 kr

Blomningstid: Färgglada blomställningar som dyker upp längst upp på skotten. Varje blomma har trumpetliknande form och är gulgrön i färgen. Bladen är stora, läderartade och glänsande. De faller inte av under vintern och pryder busken året runt. Under frostperioder rullar de ihop sig som små rör. Blomningen sker beroende på sorten i april, maj och tidig juni. Efter blomningen bör man snabbt ta bort bildade fröställningar.

Skötsel: Busken är relativt lätt att odla, men den har vissa krav som man bör ta hänsyn till. Rhododendron är känslig för frost, så det är bra att täcka dem med barrträdsgrenar under vintern eller använda halmmattor i kallare områden. Den bästa perioden för att plantera rhododendron är på våren, från mars till mitten av maj, men containerplantor kan planteras ända till hösten. Det är bra att tillsätta en betydande mängd torv i jorden vid plantering. De trivs i fuktig luft och en miljö utan stora temperaturvariationer. Buskarna ska inte beskäras, men skadade grenar bör tas bort. Det är dock viktigt att ta bort vissna blomställningar eftersom frukterna försvagar växten.

Jordmån: Rododendronbuskar tillhör gruppen ljungväxter och trivs i lucker, sandig-humusrik och sur jord med måttlig fuktighet. Bra tillskott till jorden för rododendron är ekblad, bokblad eller komposterade barr. Rododendronrötter är känsliga och ligger grunt i marken, så det är bäst att täcka marken runt busken med tallbark för att förhindra att andra växter konkurrerar om vatten.

Läge: Skyddade platser. De trivs i halvskugga och till och med skuggiga områden. Det är bäst att plantera rododendronbuskar i grupper eftersom de skapar ett gynnsamt mikroklimat för varandra. Man bör undvika att plantera dem i direkt närhet till murar, eftersom det kan finnas kvarvarande kalk i marken som de inte trivs med.

Användning: I trädgårdar ser de mycket imponerande ut när de planteras i grupper. De bästa resultaten uppnås när de placeras tillsammans med barrträd och buskar. De kan även planteras under stora träd.

TYP

RODODENDRON

LATIN

RHODODENDRON

SORT

SHAMROCK

VÄXTZON

1 – 4

BLOMFÄRG

GRÖN

BLOMSTORLEK

MEDELSTORA

BLOMNINGSTID

IV-V

LÄGE

SOLIGT/HALVSKUGGIGT

JORDMÅN

pH 4,5-5,5

PLANTERINGSTID

III-X

PLANTERINGSDJUP

10 CM UNDER MARKYTAN

PLANTERINGSAVSTÅND

0,5-1M

BESKÄRNING

BEHÖVS EJ

KRUKSTORLEK

1L (C1), 2L (C2)

LEVERANSHÖJD

1L – 10-20CM, 2L – 25-40CM

FÖRVÄNTAD SLUTHÖJD

0,6M

FROSTTÅLIGHET

JA

VINTERGRÖN

NEJ

Rododendron ’Shamrock’
199,00 kr299,00 kr Select options